Kezdőlap / Hasznos információk / Parkolás / Parkolás rendje

Parkolás rendje

A Parkoló üzemeltetője a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (továbbiakban „Üzemeltető”).

A vásárcsarnok körforgalomból megközelíthető saját vásárlói parkolójában összesen 47 férőhely áll rendelkezésre, melyből 2 db mozgáskorlátozott látogatóinknak fenntartott. A parkoló célja, hogy megkönnyítse az autóval érkezők számára a vásárlást, ennek megfelelően alakítottuk ki a tarifáját is.

A Használó gépjárművét az erre kijelölt parkolóhelyek egyikén, 1 parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. A táblával, vagy más módon jelölt, pl. mozgáskorlátozott látogatók számára fenntartott parkolóhelyeket a Használó jogosultság hiányában nem veheti igénybe. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeket, kérjük hagyják szabadon!A Parkoló teljes területén a KRESZ előírásai érvényesek. A Használó köteles betartani a parkolóban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottainak utasításait.

Használati díj, használat időtartama:

 • Az első 1 óra ingyenes, az azt követően minden megkezdett óra 400 Ft.
 • A használati díj az elfoglalt parkolóhelyre érvényes.
 • A parkolási idő a parkolójegy kézhezvételétől kezdődően a parkoló elhagyásáig órákban kerül megállapításra. Minden megkezdett óra egésznek minősül.
 • Amennyiben parkolási ideje nem haladja meg a 10 percet, az ezt követő behajtáskor az 1 óra díjmentes várakozási idő számítása 0 perctől indul.
 • A parkolási díj kiegyenlítését követően, újbóli behajtás esetén, az első 1 óra ingyenes. A 10 percen túli, de az 1 órát meg nem haladó parkolási idő esetén, az aznapi következő behajtáskor a rendszer a korábbi belépési adatokkal folytatja a parkolási idő számlálását, amennyiben a távozás és az újbóli behajtás között kevesebb, mint 30 perc telt el.
 • A parkoló bejáratánál a jegykiadó terminál a sorompó előtti gépjárművet érzékelve automatikusan kiadja a parkolójegyet, mellyel egyidejűleg a sorompó felnyílik és a jegy elvételét követően a parkolóba történő behajtás biztosított. Feltétlenül vegy magához és őrizze meg parkolójegyét, mert a parkoló elhagyása: a parkolójegy érvényesítésével és 1 órán túl a parkolási díj megfizetésével lehetséges.
 • A vásárlás befejeztével a parkolójegyet érvényesíteni kell itt, a fizető automatánál.
 • 1 órán túlmutató tartózkodás esetén az érvényesítés mellett a parkolási díj kiegyenlítése is szükséges. A parkolási díjat a parkoló elhagyása előtt kell kiegyenlíteni.
 • Fizetés után 10 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására a kihajtási oldalon. (Ezen időtartam túllépése újabb megkezdett órának minősül.)
 • A parkoló gépjárművel történő elhagyása csak a parkolójegy érvényesítését és a parkolási díj megfizetését követően lehetséges a kijárati terminálnál való jegyleolvasással.
 • A jegy pótlása (megrongálódás, elvesztés esetén) 5000 Ft megfizetése ellenében történik.  A pótjegy vásárlás a fizetőautomata menüjéből érhető el.
 • A fizető automatánál érintésmentes és készpénzes fizetési lehetőség is adott.
 • Az automata által elfogadott érmék és címletek:

10 Ft, 20 Ft, 50 Ft, 100 Ft, 200 Ft

500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft

 • A segélyhívó gombot a behajtó és kihajtó terminálon lévő konzolon találja. Parkolási vagy fizetési kérdésekben a gomb lenyomásával, vagy (a csarnok nyitvatartási idejében) a +36 20 276 0276 telefonszám hívásával tud segítséget kérni.
 • A nyitvatartási időn kívül a parkolóba behajtani, illetve az ott hátrahagyott járművekkel a parkolóból távozni nem lehet.
 • A Parkoló Üzemeltetője jogosult a nyitvatartási időn kívül a Parkolóban parkoló gépjárműveket a Használó, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére a hatóság segítségével elszállíttatni.

A parkolójegy kézhezvételével, illetve a Parkolóba gépjárművel történő behajtással Használó elfogadja az Üzemeltető által közzétett parkolási rendet.

A Parkoló Üzemeltetőjének felelőssége

 • Az Üzemeltető felel minden olyan kárért, amelyet bizonyíthatóan alkalmazottai, vagy teljesítési segédei a Használónak, vagy harmadik személynek szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okoznak. Ezen túlmenő károkért az Üzemeltető nem felel.
 • Vészhelyzetben az Üzemeltető jogosult a Parkolóban elhelyezett gépjárművet a Parkolóból a hatóságokkal együttműködve eltávolítani. Ennek költségei a Használót csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható.
 • A Parkolót és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe. Az Üzemeltető különösen nem tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyeket a Használó, vagy harmadik személy a Használónak a parkolóba bevitt dolgaiban, így különösen annak gépjárművében előidéz.
 • Az Üzemeltető nem gondoskodik továbbá a Parkoló és az ott elhelyezett gépjárművek, valamint az azokban tárolt ingóságok őrzéséről.

A Használó felelőssége:

 • A Parkolót és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.
 • A Használó felelősséggel tartozik minden általa, alkalmazottja, megbízottja vagy kísérője által a Parkolóban, vagy az Üzemeltetőnek és harmadik személynek a parkolóba bevitt értékeiben okozott valamennyi káráért. Ezen túlmenően a Használó felelősséggel tartozik a Parkoló bárminemű, szándékosan, vagy gondatlanul elkövetett károsodásáért, beszennyezéséért.
 • A Használó köteles az okozott kárt haladéktalanul, de legkésőbb a Parkoló elhagyása előtt az Üzemeltető részére a Vásárcsarnok ügyfélszolgálatán bejelenteni.

A fentiekben részletezett parkolási rend és tilalmak megszegése, így különösen egynél több parkolóhely igénybevétele, más gépjárművek forgalmának korlátozása vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Használó költségére a hatóságokkal együttműködve elszállíttatni. Az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Használó esetleges szabálysértési felelősségét mindez nem érinti.